Білий логотип House of Math на різнобарвному квадраті

Розрахунки з вiдсотками


Ми не завжди починаємо з цiлої пiци або цiлої стодоларової купюри. Потрiбно також вмiти знайти 30 % вiд $250, 25 % вiд 700 грамiв фаршу i так далi.

Як ми вже побачили, розрахунки з вiдсотками — це те саме, що й розрахунки з дробами. Дрiб — це частина цiлого. Цiлим може бути, наприклад, 700 грамiв фаршу, i нам потрiбно дiзнатися, скiльки буде 25 % ( 25 100 ) вiд цього цiлого.

Правило

Частина цiлого

Якщо частина становить a% вiд цiлого, отримаємо таке:

частина = a 100 ×цiле = a ×цiле 100 .

Це найважливiше правило про вiдсотки. Згiдно з ним, знак вiдсотка (%) можна замiнити на дрiб 1 100.

Приклад 1

Визнач, скiльки буде 25% вiд 700 грамiв фаршу

Пiд час розрахунку пиши «г» замiсть «грамiв»: 25% × 700г = 25 × 700г 100 = 25 × 7г 1 = 175г.

Розрахунки з вiдсотками часто пов’язанi з грошима. А тому наводимо приклад з грошима:

Приклад 2

Знайди 20% вiд $2500

20 % вiд $2500 = 20 ×$2500 100 = 20 ×$25 1 = $500. Можна також скористатися тим, що 20% = 1 5, i записати:

20 % вiд $2500 = 1 5 ×$2500 = $500.

Помiркуй

Для зручностi розумiння обери власний приклад. Можеш уявити стодоларовi купюри або щось iнше на власний вибiр.

Вiдсотки також використовують для вивчення спiввiдношення мiж частиною та цiлим. Дрiб 3 4 може представляти спiввiдношення мiж трьома круасанами i цiлою пачкою з чотирьох круасанiв. Тут треба пам’ятати, що

1 4 = 0.25 = 25%.

Це означає, що один круасан — це 25 %, а три круасани —

3 × 25% = 75%

вiд усiх круасанiв у пачцi.

Правило

Вiдсотки виражають спiввiдношення

частина = a 100 ×цiле — це те саме, що й

частина цiле = a 100.

Це означає, що спiввiдношення мiж частиною та цiлим дорiвнює a%.

Пам’ятай, що всi дроби виражають спiввiдношення.

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!