Що таке дріб?

Рацiональнi числа, бiльш вiдомi як дроби, вiдiграють надзвичайно важливу роль у щоденному життi: коли ми готуємо їжу, дiлимося з друзями, а також у сферi фiнансiв. Оскiльки рацiональнi числа записуються iнакше, нiж цiлi числа, то й правила їх розрахунку вiдрiзнятимуться. Рацiональне число можна записати як a b, де a i b — це цiлi числа (a,b ). Крiм того, рацiональне число можна записати як десяткове число. Iнакше кажучи, рацiональне число можна записати у виглядi дробу, десяткового або цiлого числа.

Вiдтепер ми називатимемо рацiональнi числа дробами. Дрiб — це ще й позначення операцiї дiлення. Якщо результатом є цiле число, ми кажемо, що дрiб «дiлиться без остачi».

Дрiб — це спосiб продемонструвати, що ти чимось дiлишся. Якщо ти подiлишся шоколадкою з другом, то кожен з вас отримає по пiв шоколадки. За допомогою дробiв це можна виразити математично.

Дрiб

Дрiб складається з чисельника, риски дробу та знаменника. Число над лiнiєю називається чисельником, лiнiя — рискою дробу, а число пiд нею — знаменником. Чисельник показує, скiльки ти маєш частин, а знаменник — скiльки частин є всього.

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!