Кольоровий логотип House of Math
Увійти

Цiни з урахуванням i без урахування податкiв


Податок з продажу — це податок на товари та послуги, якi можна придбати. У багатьох країнах за межами США замiсть податку з продажу використовується податок на додану вартiсть (ПДВ). ПДВ застосовується на всiх рiвнях ланцюжка постачань, а податок з продажiв — лише на рiвнi остаточної роздрiбної цiни.

Податок з продажу буде рiзним у рiзних штатах. Тут я припускаю, що податок з продажу становить 5 %. Кажуть, що «ставка податку на прибуток становить 5 %». Але завжди запитуй себе, «вiдсоткiв вiд чого?» Податок становить 5 % вiд цiни на товар до утримання податку, а не 5 % вiд цiни, яка оплачується на касi (цiни продажу).

Правило

Розрахунок цiни продажу з урахуванням податку 5%

Податок на товари становить 5 % вiд цiни до утримання податку. Як пам’ятаєш, 5% = 0.05. Це означає, що

Цiна продажу = 1.05 ×цiна до утрим. податку

Цiна продажу = цiна до утрим. под. + 0.05 ×цiна до утрим. под. = 1.05 ×цiна до утрим. под.

Приклад 1

Власник магазину хоче продати товар за цiною $15 до утримання податку. Яку суму матимуть заплатити покупцi за цей товар?

Цiна продажу = 1.05 ×$15 = $15.75.

Для цiни $15.75 податок становить

0.05 ×$15 = $0.75.

Це означає, що власник магазину отримає

$15.75 $0.75 = $15,

як i хотiв.

Приклад 2

Продовжуй розв’язувати Приклад 1 i запитай себе: скiльки вiдсоткiв вiд цiни продажу ($15.75) становить податок ($0.75)?

Скористайся ранiше отриманими знаннями про перетворення дробiв на вiдсотки за допомогою десяткових чисел:

$0.75 $15.75 = 75 1575 0.0475 = 4.75%.

Те, що податок на продаж становить 4.75 % вiд цiни продажу, стосується всiх товарiв зi ставкою податку на продаж 5 %.

Багато хто вважає, що податок на продаж складає 5 % вiд цiни продажу, але це не так. Навiть попри те, що податок становить 5 %, фактично ти сплачуєш лише 4.75 % вiд цiни.

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!
Наступна стаття Біла стрілка, що вказує праворуч
Коефіцієнт приросту ціни