Як розв'язувати рівняння шляхом підстановки

Iнодi вирази особливо складнi, тож для їх розв’язання можна скористатися розумним прийомом, який полягає у спрощеннi шляхом пiдстановки. Коли ми здiйснюємо пiдстановку, то замiнюємо вираз на змiнну. Найбiльш поширенi змiннi — u, v, w та z.

Теорiя

Пiдстановка

Пiдстановка означає замiну частини виразу на змiнну:

1.
Ми пiдставляємо змiнну, наприклад u, замiсть складного множника у виразi, а тодi обчислюємо вираз разом зi змiнною.
2.
Пiсля завершення обчислення пiдставляємо початковий множник назад у результат, отриманий для змiнної u, i розв’язуємо рiвняння.

Приклад 1

Розв’яжи рiвняння 22x 2x+1 + 1 = 0

Це рiвняння має дещо дивний вигляд, але якщо скористатися правилами обчислення степенiв, усе стане зрозумiло.

22x 2x+1 + 1 = 0

Перетворюємо рiвняння, щоб виконати пiдстановку:

(2x) 2 2 2x + 1 = 0

Як бачимо, 2x = u перетворюється на звичайне квадратне рiвняння:

u2 2 u + 1 = 0 u2 2u + 1 = 0

Це квадратне рiвняння, яке можна розв’язати за допомогою квадратної формули або шляхом розкладання на множники. Отже, можемо знайти значення u:

u2 2u + 1 = 0 (u 1) (u 1) = 0 (u 1) 2 = 0 u 1 = 0 u = 1

Пiдставляємо значення u в рiвняння 2x = u i розв’язуємо для x:

2x = 1 log 2x = log 1 x log 2 = 0 (log 1 = 0) x = 0 log 2 = 0

Приклад 2

Розв’яжи рiвняння x4 5x2 + 6 = 0

Щоб розв’язати рiвняння цього типу, потрiбно задати x4 = (x2) 2. Можна виконати пiдстановку i розв’язати рiвняння як звичайне квадратне рiвняння:

x4 5x2 + 6 = 0 (x2) 2 5x2 + 6 = 0

Задаємо x2 = u i виконуємо пiдстановку:

u2 5u + 6 = 0

Розв’язуємо це рiвняння за допомогою квадратної формули або шляхом перевiрки:

u = 5 ± (5 ) 2 4 1 6 2 1 = 5 ±25 24 2 = 5 ±1 2 = 5 ± 1 2

Тепер розбиваємо його на два рiвняння, одне з додатним коренем у чисельнику, а iнше з вiд’ємним коренем у чисельнику:

u1 = 5 + 1 2 u2 = 5 1 2 = 6 2 = 4 2 = 3 = 2

Нарештi, пiдставляємо цi значення назад у рiвняння з пiдстановкою 2x = u, щоб знайти значення x:

x2 = 3 x2 = 2 x = ±3 x = ±2

Отримуємо вiдповiдь: x1 = 3, x2 = 3, x3 = 2 i x4 = 2.

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!