Кольоровий логотип House of Math
Увійти

Правила дiлення на 10


Щоб подiлити число на 10, можна скористатися надзвичайно зручним прийомом.

Правило

Якщо тобi потрiбно подiлити число на 10, перемiсти десятковий роздiлювач у числi на один знак улiво.

Ти можеш зiткнутися з трьома особливими випадками:

1.
Якщо число не є десятковим числом, пам’ятай про невидиму кому пiсля його останньої цифри. Тодi ти зможеш просто перемiстити кому на один знак улiво, щоб остання цифра числа опинилася позаду коми.
2.
Якщо число закiнчується на 0, то через перемiщення коми цей 0 просто зникне.
3.
Якщо потрiбно перенести кому пiсля всiх цифер числа, отримаємо порожнi розряди на початку числа, на мiсцi яких ставимо 0.

Ти часто використовуватимеш правило, наведене нижче. Переконайся, що розумiєш, про що в ньому йдеться. Пiсля правила дається кiлька прикладiв.

Правило

Подiлити на 10 — це те саме, що помножити на 0.1:

1:10 = 1 10 = 0.1

Прийом iз перемiщенням десяткового роздiлювача пiд час дiлення на 10 аналогiчний прийому, який використовується для множення на 10.

Приклад 1

Дiлення на 10

а)
61:10 = 6.1
б)
763.4:10 = 76.34
в)
20:10 = 2.0 = 2
г)
0.4:10 = 0.04

Приклад 2

Множення на 0.1

а)
61 0.1 = 61:10 = 6.1
б)
763.4 0.1 = 763.4:10 = 76.34

763.4 0.1 = 763.4:10 = 76.34

в)
20 0.1 = 20:10 = 2.0 = 2
г)
0.4 0.1 = 0.4:10 = 0.04

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!
Біла стрілка, що вказує ліворучПопередня стаття
Які є правила подільності?
Наступна стаття Біла стрілка, що вказує праворуч
Правила ділення на 100