Білий логотип House of Math на різнобарвному квадраті

Правила дiлення на 1000


Щоб подiлити число на 1000, можна скористатися надзвичайно зручним прийомом.

Правило

Якщо тобi потрiбно подiлити число на 1000, перемiсти десятковий роздiлювач у числi на три знака влiво.

Ти можеш зiткнутися з трьома особливими випадками:

1.
Якщо число не є десятковим числом, пам’ятай про невидиму кому пiсля його останньої цифри. Тодi ти зможеш просто перемiстити кому на три знака влiво.
2.
Якщо число закiнчується на 0, то через перемiщення коми цей 0 просто зникне.
3.
Якщо потрiбно перенести кому пiсля всiх цифер числа, отримаємо порожнi розряди на початку числа, на мiсцi яких ставимо 0.

Ти часто використовуватимеш правило, наведене нижче. Переконайся, що розумiєш, про що в ньому йдеться. Пiсля правила дається кiлька прикладiв.

Правило

Подiлити на 1000 — це те саме, що помножити на 0.001:

1:1000 = 1 1000 = 0.001

Прийом iз перемiщенням десяткового роздiлювача пiд час дiлення на 1000 аналогiчний прийому, який використовується для множення на 1000.

Приклад 1

Дiлення на 1000

а)
61:1000 = 0.061
б)
763.4:1000 = 0.7634
в)
20:1000 = 0.020 = 0.02
г)
0.4:1000 = 0.0004

Приклад 2

Множення на 0.001

а)
61 0.001 = 61:1000 = 0.061

61 0.001 = 61:1000 = 0.061

б)
763.4 0.001 = 0.7634
в)
20 0.001 = 20:1000 = 0.02

20 0.001 = 20:1000 = 0.02

г)
0.4 0.001 = 0.4:1000 = 0.0004

0.4 0.001 = 0.4:1000 = 0.0004

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!