Білий логотип House of Math на різнобарвному квадраті

Як ділити числа у стовпчик

Тут ти навчишся дiлити числа, яких немає в таблицi множення.

Дiлення — це операцiя, протилежна множенню. Зв’язок мiж дiленням i множенням такий самий, що й зв’язок мiж додаванням i вiднiманням: одна дiя компенсує iншу.

Важливо також зауважити, що розрахунки з дробами та дiлення — це iдентичнi за своєю суттю операцiї. Числа в операцiї дiлення називають дiленим та дiльником. Дiлене — це число, що стоїть перед знаком дiлення ( :), а дiльник — число, що стоїть пiсля знака дiлення. Результат операцiї дiлення називають часткою.

Ви вже, напевно, звернули увагу, що дiлене — це те саме, що чисельник, а дiльник — те саме, що знаменник. Це взаємозамiннi термiни, проте чисельник i знаменник ми використовуємо щодо дробiв, а дiлене i дiльник застосовуються до дiлення.

Формула

Дiлене:дiльник = частка

Правило

На нуль дiлити не можна!

0 не може бути анi дiльником, анi знаменником. Немає сенсу дiлити число на те, чого не iснує!

Приклад 1

4:0 = НЕМОЖЛИВО4 0 = НЕМОЖЛИВО

4:0 = НЕМОЖЛИВО4 0 = НЕМОЖЛИВО

Правило

Спосiб дiлення

1.
Запиши операцiю дiлення так:
«Дiльник»)«Дiлене»
2.
Скiльки разiв дiльник входить до крайньої лiвої цифри дiленого? Запиши число на рисцi над дiленим, якщо вiдповiдь не дорiвнює 0. Якщо вiдповiдь 0, беремо ще одну цифру дiленого.
3.
Скiльки разiв дiльник входить до цього наступного числа? Запиши вiдповiдь на рисцi над дiленим.
4.
Помнож число над дiленим на дiльник i запиши добуток пiд крайнiми лiвими цифрами дiленого зi знаком мiнус перед ним.
5.
Вiднiми числа одне вiд одного i запиши рiзницю пiд ними.
6.
Вiзьми наступну цифру дiленого i запиши її поряд iз вiдповiддю з Пункт 5. Повтори дiї, якi виконувались у Пункт 3.
7.
Продовжуй, доки в дiленому не закiнчаться цифри.

Зверни увагу! Що як число пiд рискою менше вiд дiльника? Дозволяється помножити на 0. Помнож дiльник на 0 i запиши 0 над дiленим. Потрiбно також записати 0 пiд числом, що стоїть пiд рискою. Перенеси вниз ще одну цифру дiленого.

Продовжуй обчислення.

Що як у дiленому вже скiнчилися цифри, а ми досi не отримали 0 пiд рискою? Постав кому пiсля цифр над дiленим i 0 бiля остачi. Продовжуй обчислення.

Нижче наведено кiлька прикладiв.

Приклад 2

Обчисли 243:9 i 625:25

243 подiлити на 9 = 27, розв’язане у стовпчик.     624 подiлити 25 = 25,  розв’язане у стовпчик.

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!