Білий логотип House of Math на різнобарвному квадраті

Додавання за допомогою числової осi


Додавання та плюс — це двi назви однiєї математичної операцiї. Додавання додатних чисел збiльшує числа та перемiщує їх управо на числовiй осi.

Правило

Важливi термiни та вирази

Коли йдеться про додавання, усi числа, якi ми додаємо, називаються доданками. Результатом додавання кiлькох доданкiв є сума.

ДОДАНОК + ДОДАНОК = СУМА

Обов’язково запам’ятай назви рiзних елементiв операцiї додавання!

Приклад 1

Знайди

3 + 6 = 9

У цьому випадку 3 i 6 є доданками, а 9 — сумою.

6 стрибкiв на числовiй осi, починаючи з 3 i закiнчуючи 9

Помiркуй

Як гадаєш, що станеться, якщо спробувати додати 0 до iншого числа?

Анiчогiсiнько! Додавання 0 до доданка нiчого не змiнює.

10 + 0 = 10100 + 0 = 10042 + 0 = 42

Причина в тому, що ми перемiщуємось на 0 крокiв управо на числовiй осi, тож число не стає бiльшим.

Приклад 2

Знайди

73 + 20 = 93

У цьому випадку 73 i 20 є доданками, а 93 — сумою.

20 стрибкiв на числовiй осi, починаючи з 73 i закiнчуючи 93

Пам’ятай, що пiд час додавання завжди стане в пригодi числова вiсь. Кiлькiсть стрибкiв управо на осi, якi потрiбно зробити, щоб отримати вiдповiдь, дорiвнює числу, яке ми додаємо.

Помiркуй

Назви числа, якi в сумi дають 10.

Ось приклади: 1 + 9 = 10 8 + 2 = 10 3 + 7 = 10 6 + 4 = 10 5 + 5 = 10

Зауваж, що порядок не має значення: 1 + 9 i 9 + 1 однаково дорiвнює 10.

Математична колекцiя

Хочеш розв’язувати практичнi завдання на додавання? Тодi тобi стане в пригодi Математична колекцiя!

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!