Кольоровий логотип House of Math
Увійти

Вiднiмання за допомогою числової осi


Вiднiмання та мiнус — це двi назви однiєї математичної операцiї. Вiднiмання додатних чисел одне вiд одного зменшує їх та перемiщує влiво на числовiй осi.

Правило

Важливi термiни та вирази

Коли йдеться про вiднiмання, число, вiд якого ми вiднiмаємо iнше число, називається зменшуваним, а число, яке ми вiднiмаємо — вiд’ємником. Результат вiднiмання вiд’ємника вiд зменшуваного називається рiзницею.

ЗМЕНШУВАНЕ ВIД’ЄМНИК = РIЗНИЦЯ

Обов’язково запам’ятай назви рiзних елементiв операцiї вiднiмання!

Пам’ятай, що пiд час вiднiмання завжди стане в пригодi числова вiсь. Кiлькiсть стрибкiв улiво на осi, якi потрiбно зробити, щоб отримати вiдповiдь, дорiвнює вiд’ємнику.

Приклад 1

Знайди 13 6 = 7

У цьому випадку 13 є зменшуваним, 6 — вiд’ємником, а 7 — рiзницею цих двох чисел.

6 стрибкiв на числовiй осi, починаючи з 13 i закiнчуючи 7

Помiркуй

Як гадаєш, що станеться, якщо спробувати вiдняти 0 вiд iншого числа?

Анiчогiсiнько!

10 0 = 10100 0 = 10042 0 = 42

Причина в тому, що ми перемiщуємось на 0 крокiв улiво на числовiй осi, тож число не стає меншим. Вiдняти 0 — це те саме, що нiчого не вiднiмати.

Приклад 2

Знайди 48 25 = 23

У цьому випадку 48 є зменшуваним, 25 — вiд’ємником, а 23 — рiзницею цих двох чисел.

25 стрибкiв на числовiй осi, починаючи з 48 i закiнчуючи 23

Приклад 3

Знайди 67 24 = 43

У цьому випадку 67 є зменшуваним, 24 — вiд’ємником, а 43 — рiзницею цих двох чисел.

Щоб знайти число, можна скористатися числовою вiссю. Вiд’ємник показує, скiльки стрибкiв улiво потрiбно зробити — у цьому випадку 24.

Пам’ятай: «друзi 10» — це пари чисел, якi в сумi дають 10.

Помiркуй

Що станеться, якщо вiдняти число, яке є «другом 10», вiд 10?

Оскiльки друзi 10 — це числа, якi в сумi дають 10, то рiзниця мiж 10 i одним «другом 10» дорiвнюватиме iншому «другу 10». 10 1 = 9 10 8 = 2 10 3 = 7 10 6 = 4 10 5 = 5

Математична колекцiя

Хочеш розв’язувати практичнi завдання на вiднiмання? Тодi тобi стане в пригодi Математична колекцiя!

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!