Кольоровий логотип House of Math
Увійти

Як вiднiмати у стовпчик


Коли ми вiднiмаємо два числа за допомогою методу стовпчика, то вiднiмаємо число внизу стовпчика вiд числа, що стоїть над ним у стовпчику. Пiд час вiднiмання можна опинитися в ситуацiї, коли вiд’ємник бiльший за зменшуване. У таких випадках доводиться позичати розряди (iнодi це називають перегрупуванням). Нижче описано методи вiднiмання без позичання i з позичанням.

Правило

Вiднiмання без позичання

1.
Впорядкуй числа вiдповiдно до методу стовпчика.
2.
Почни з крайнього правого стовпчика. Вiднiми нижнє число вiд верхнього i запиши рiзницю пiд рискою.
3.
Перейди до наступного стовпчика лiворуч. Вiднiми нижнє число вiд верхнього i запиши рiзницю пiд рискою.
4.
Продовжуй, доки не закiнчаться стовпчики. Маєш вiдповiдь! Якщо в якомусь iз розрядiв «бракує» числа, залиш пiд ним 0.

Приклад 1

Обчисли 46 42, 658 134 i 98.43 61.10

46 - 42 = 4, вiдняте у стовпчик     658 - 134 = 524, вiдняте у стовпчик     98,43 - 61,10 = 37,33, вiдняте у стовпчик

Якщо ми опинилися в ситуацiї, коли мусимо вiдняти бiльше нiж маємо, нам доведеться позичити розряд зi стовпчика лiворуч. Вiдняти бiльше нiж маєш означає, що зменшуване у верхнiй частинi стовпчика менше за вiд’ємник пiд ним. Якщо число у верхнiй частинi стовпчика, з якого ми позичаємо, дорiвнює 0, то потрiбно позичити верхнє число з iншого стовпчика лiворуч. Тодi ми зможемо поставити 9 над 0 i 10 над стовпчиком, який потребував позичання. Нижче докладно пояснюється, як це робити:

Правило

Вiднiмання з позичанням

1.
Впорядкуй числа вiдповiдно до методу стовпчика.
2.
Почни вiдповiдно до схеми вище. Якщо верхнє число у стовпчику менше за нижнє, див. Пункт 5.
3.
Позич десять iз верхнього числа в стовпчику лiворуч. Постав позначку на числi, з якого позичаєш, яке тепер буде на одиницю меншим.
4.
Постав позичене 10 над стовпчиком, що потребує позичання.
5.
Вiднiми нижнє число вiд 10 i додай число мiж ними.
6.
Запиши отримане число пiд рискою.
7.
Перейди до наступного стовпчика лiворуч.
8.
Коли вiднiмаєш нижнє число вiд верхнього числа в цьому стовпчику, не забувай, що пiсля позичання верхнє число стало меншим на один.
9.
Якщо верхнє число знову менше за нижнє, повтори Пункт  3–5.

Приклад 2

Обчисли 153 38, 735.638 594.271 i 90.88 31.90

153 - 38 = 115, вiдняте у стовпчик     735,638 - 594,271 = 141,367,  вiдняте у стовпчик     90,88 - 31,90 = 58,98, вiдняте у стовпчик

Приклад 3

Обчисли 8735.638 2594.271 i 700.8880 631.9089

8735,638 - 2594,271 = 6141,367, вiдняте у стовпчик     700,8880 - 631,9089  = 68,9791, вiдняте у стовпчик

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!
Біла стрілка, що вказує ліворучПопередня стаття
Як додавати у стовпчик