Кольоровий логотип House of Math
Увійти

Як додавати у стовпчик


Рядок — це множина комiрок або позицiй, впорядкована горизонтально. Стовпчик — це множина комiрок або позицiй, впорядкована вертикально. Уявляй, що всi новi математичнi термiни — це iмена твоїх нових друзiв. Так їх простiше буде запам’ятовувати.

Загальна схема додавання дещо нагадує вежу, тому що числа в нiй розташованi одне над одним у стовпчик. Подiбне впорядкування доданкiв називають методом стовпчика. Цифри в числi вiдповiдають розрядам у позицiйнiй системi числення i пiд час розрахунку розташовуються одна над iншою: одиницi пiд одиницями, десятки пiд десятками i так далi.

Приклад 1

Метод стовпчика

Обчисли 2198.4335 + 5901.5251

2198,4335 + 5801,5251 = 7999,9586, додане у стовпчик

Правило

Додавання без переносу десяткiв

1.
Впорядкуй числа вiдповiдно до методу стовпчика.
2.
Потрiбно додавати числа з одного розряду позицiйної системи.
3.
Почни з крайнього правого стовпчика. Додай усi стовпчики. Якщо в якомусь iз розрядiв вiдсутнє число, уяви, що на його мiсцi стоїть 0.
4.
Додавши всi числа у стовпчику, запиши суму в тому самому стовпчику, але пiд рискою.
5.
Продовжуй додавати стовпчики справа налiво, доки не додаси всi числа в кожному стовпчику.
6.
Якщо сума в останньому стовпчику складається з двох цифр, запиши пiд рискою повну суму.

Приклад 2

Обчисли 89 + 10, 627 + 142 i 98.43 + 31.52

89 + 10 = 99, додане у стовпчик     672 + 142 = 769, додане у стовпчик     98,43 + 31,52 = 129,95, додане у стовпчик

Правило

Додавання з переносом десяткiв

1.
Впорядкуй числа вiдповiдно до методу стовпчика.
2.
Потрiбно додавати числа з одного розряду позицiйної системи.
3.
Почни з чисел з крайнього правого стовпчика. Додай числа в кожному стовпчику. Якщо в якомусь iз розрядiв вiдсутнє число, уяви, що на його мiсцi стоїть 0.
4.
Додавши всi числа у стовпчику, запиши суму в тому самому стовпчику пiд рискою. Якщо сума у стовпчику перевищує 9, постав число з розряду одиниць у сумi пiд рискою, а число з розряду десяткiв — над стовпчиком лiворуч. Це i є переносом десяткiв.
5.
Коли додаватимеш наступний стовпчик, не забудь додати число, яке стояло над ним пiсля переносу десятка з попереднього стовпчика.
6.
Продовжуй додавати стовпчики справа налiво, доки не додаси всi числа в кожному стовпчику.
7.
Якщо сума в останньому стовпчику бiльша за 9, просто запиши її як є пiд рискою.

Приклад 3

Обчисли 123 + 38, 873.56 + 194.27 i 98.58 + 631.90

123 + 38 = 161, додане у стовпчик     873,56 + 194,27 = 1067,83, додане  у стовпчик     98,58 + 631,90 = 730,48, додане у стовпчик

Приклад 4

Обчисли 873.563 + 594.271 i 98.580 + 631.9089

873,563 + 594,271 = 1467,834, додане у стовпчик     98,580 + 631,9089 =  730,4889, додане у стовпчик

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!
Біла стрілка, що вказує ліворучПопередня стаття
Додавання та віднімання (позиційна система числення)
Наступна стаття Біла стрілка, що вказує праворуч
Як віднімати у стовпчик