Множення як багаторазове додавання

Тричi по 4 — це те саме, що 3 помножене на 4. Важливо знати обидва термiни. Цей метод полегшує великомасштабнi обчислення з додаванням!

Множення передбачає наявнiсть множника, крапки (знака множення) та iншого множника. Пiд час множення ми вiдповiдаємо на запитання: скiльки ми отримаємо, якщо додаватимемо число саме до себе певну кiлькiсть разiв?

Правило

Важливi термiни та вирази

МНОЖНИК МНОЖНИК

Множення можна вiзуально представити так: уяви число 4. Якщо додати 4 саме до себе кiлька разiв, отримаєш ряд четвiрок i плюсiв, що йдуть одне за одним:

4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4

Як бачимо вище, 4 додається саме до себе вiсiм разiв. Записувати кожну цифру — досить марудна справа. А тепер уяви, що тобi потрiбно додати 4 саме до себе сотню разiв. Тодi доведеться записувати число 4 iз плюсами сто разiв, ось так:

+ 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 Це виснажлива й марна справа, тож ми знайшли iнший спосiб розрахунку — набагато рацiональнiший, який заощадить купу часу. Я маю на увазi множення. Вiдповiдь на вираз додавання величезної кiлькостi чисел вище — 400. Спробуй обчислити його самостiйно. Тепер ти навчишся робити це простiше — шляхом множення. Почнемо з прикладу:

Приклад 1

Скажiмо, тобi цiкаво, скiльки буде 4, додане саме до себе десять разiв. Ранiше ми записали б це так:

4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4

Замiсть того, щоб записувати 4 десять разiв поспiль зi знаком плюс мiж числами, записуємо, що нам потрiбно отримати десять разiв по 4. Спрощуємо вираз:

10 4 = 40

Проте тепер постає iнше важливе запитання. Як з’ясувати вiдповiдь на вираз десять разiв по чотири? Вiдповiдь на цей та дев’яносто дев’ять iнших виразiв множення дасть таблиця множення.

За допомогою таблицi множення та кiлькох iнших методiв можна отримати вiдповiдь на багато iнших розрахункiв, якi знадобляться тобi як у щоденному життi, так i на уроках математики в школi. Як бачиш, навчившись множити, ти заощадиш купу часу.

Помiркуй

Як записати

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2

у простiший спосiб, i якою буде вiдповiдь?

Вираз можна записати у спрощеному виглядi:

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 9 2 = 18

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 9 2 = 18

Складно? Рекомендую переглянути навчальнi вiдео з множення. Крiм того, у пригодi стане Математична колекцiя!

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!