Білий логотип House of Math на різнобарвному квадраті

Як виконувати усні обчислення (наближення)

Щоб знайти наближенi значення, потрiбно обрати числа, з якими легше виконувати розрахунки, щоб отримати вiдповiдь, наближену до точної. Досi ми вибирали лише бiльшi наближенi значення. Зараз я розповiм, коли варто вибирати меншi наближенi значення.

Щоб наближене значення було максимально точним, важливо дотримуватися правил.

Правило

Округлення

1.
Оскiльки тепер для знаходження наближеного значення можна вибрати як бiльше, так i менше число, потрiбно дотримуватися правил округлення.
2.
Коли ми знаходимо наближене значення, щоб з’ясувати, чи можемо дозволити собi заплатити за щось, важливо переконатися, що наближене значення перевищує початкову цiну.
3.
Щоб уникнути нестачi грошей на касi, варто округляти до бiльшого десятка, а не до меншого, навiть якщо це не строго вiдповiдає правилам. Подiбне порушення правил називається «розсудливiстю».

Ми часто округлюємо в бiльший або менший бiк до найближчого десятка чи сотнi. Вибiр числа залежить вiд цiни. Коли ми говоримо про продукти, природно округляти до найближчого десятка. Якщо йдеться про нове лижне спорядження за кiлька сотень або тисяч гривень, краще округлити до найближчої сотнi.

Приклад 1

Приклади округлення до найближчого десятка:

  • 122 округлюємо до 120, адже 120 — це найближчий десяток.

  • 43 округлюємо до 40, адже 40 — це найближчий десяток.

  • 79 округлюємо до 80, адже 80 — це найближчий десяток.

  • 55 округлюємо до 60, адже 60 — це найближчий десяток.

Зауваж, що в останньому прикладi ми округлили число в бiльший бiк, хоча 50 i 60 однаково близькi до 55. Рiч у тiм, що якщо число знаходиться на серединi десятка, ми завжди округлюємо його в бiльший бiк.

Приклад 2

Приклади округлення до найближчої сотнi:

  • 122 округлюємо до 100, адже 100 — це найближча сотня.

  • 439 округлюємо до 400, адже 400 — це найближча сотня.

  • 670 округлюємо до 700, адже 700 — це найближча сотня.

  • 950 округлюємо до 1000, адже 1000 — це найближча сотня.

Приклад 3

У тебе в гаманцi 30.00. Ти хочеш купити напiй за 15.40 i шоколадний батончик за 14.90. Чи вистачить тобi грошей i на те, i на те?

15.40 округлюємо до ₴15.00. ₴14.90 округлюємо до ₴15.00.

15.00 + 15.00 = 30.00

Якщо так рахувати, то тобi має вистачити i на напiй, i на шоколадку. Але якщо ти порахуєш, скiльки насправдi це коштуватиме, то отримаєш

$15.40 + $14.90 = $30.30,

що фактично означає, що тобi не вистачить грошей i на напiй, i на шоколад. Ось чому в магазинi краще округляти в бiльший бiк, а не в менший.

Приклад 4

У тебе в гаманцi 1530.00. Тобi потрiбно придбати нове лижне спорядження за 1299.00 i вiск для лиж за 232.90. Чи вистачить тобi грошей i на те, i на те?

1299.00 округлюємо до ₴1300.00, а ₴232.90 — до ₴230.00.

1300.00 + 230.00 = 1530.00

Якщо так рахувати, то тобi має вистачити i на спорядження, i на вiск для лиж. Але якщо ти порахуєш, скiльки насправдi це коштуватиме, то отримаєш

1299.00 + 232.90 = 1531.90,

що фактично означає, що тобi не вистачить грошей i лижне спорядження, i на вiск для лиж. Ось чому пiд час закупiв краще округляти в бiльший бiк, а не в менший.

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!