Білий логотип House of Math на різнобарвному квадраті

Як виконувати уснi обчислення (округлення)


Пiд час усних обчислень я часто використовую наближенi значення. Наближення передбачає вибiр бiльш простих чисел, нiж фактичнi числа. Вiдповiдь буде не зовсiм точною, але все ж наближеною до точної вiдповiдi.

Щоб отримати максимально точне наближене значення, потрiбно дотримуватися чiтких правил. Цi правила залежать вiд ситуацiї, в якiй нам потрiбно знайти наближене значення. Наприклад, щоб не хвилюватися, що в магазинi тобi не вистачить грошей на всi покупки, завжди обирай числа, якi перевищують початкове число. Щоб отримати наближене значення, порахуй до найближчого десятка i натомiсть використовуй це число. Розгляньмо приклади нижче:

Приклад 1

Ось кiлька прикладiв наближених значень:

Наближене значення числа 12 — це 20, адже 20 — це перший десяток, який ми отримаємо, якщо рахуватимемо вiд 12 в порядку зростання.

Наближене значення числа 43 — це 50, адже 50 — це перший десяток, який ми отримаємо, якщо рахуватимемо вiд 43 у порядку зростання.

Наближене значення числа 79 — це 80, адже 80 — це перший десяток, який ми отримаємо, якщо рахуватимемо вiд 79 в порядку зростання.

Наближене значення числа 55 — це 60, адже 60 — це перший десяток, який ми отримаємо, якщо рахуватимемо вiд 55 в порядку зростання.

Помiркуй

Знайди наближенi значення чисел 30 i 97.

30 — це i є десяток, тож наближене значення нам не потрiбне. Залишаємо це число як є. А отже, наближене значення 30 — це 30. Це стосується всiх десяткiв.

100 складається з 10 десяткiв, тож коли ми шукаємо наближене значення 97, першим десятком, який ми отримаємо, якщо рахуватимемо в порядку зростання, буде 100. А отже, наближеним значенням числа 97 є 100.

Помiркуй

Як гадаєш, що станеться, якщо пiд час закупiв використовувати наближенi значення цiн, нижчi за реальнi?

Пiд час закупiв головне — це мати з собою достатньо грошей. Якщо ти подумки дещо завищуватимеш реальнi цiни, то орiєнтовна сума покупок завжди буде вищою за ту, яку насправдi потрiбно заплатити. Якщо в тебе достатньо грошей, щоб заплатити наближену суму, то їх точно вистачить, щоб заплатити за бажанi товари. Непогано!

Якщо ж уявляти наближенi цiни нижчими, нiж насправдi, сума в чеку може виявитися бiльшою, нiж сума, яку ти мав на думцi. Тодi тобi доведеться вiдмовитися вiд деяких покупок. Такi собi закупи...

Приклад 2

У тебе в гаманцi 50.00. Ти хочеш купити морозиво за 18.90 i напiй за 15.00. Чи вистачить тобi грошей, щоб купити i те, й те?

Щоб вiдповiсти на це запитання, спочатку потрiбно з’ясувати, скiльки коштують цi два предмети разом. Це легше зробити, якщо знайти наближенi значення цiн:

Наближене значення ₴18.90 — ₴19.00. Наближене значення ₴15.40 — ₴16.00.

19.00 + 16.00 = 35.00.

35.00 — це менше за ₴50.00, а отже, тобi вистачить грошей i на морозиво, i на напiй.

Математична колекцiя

Хочеш розв’язувати практичнi завдання на уснi обчислення? Тодi тобi стане в пригодi Математична колекцiя!

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!