Білий логотип House of Math на різнобарвному квадраті

Що таке пари чисел, якi в сумi дають 10?


Пари чисел, що в сумi дають десять, — це числа вiд 1 до 9, об’єднанi в пари, сума доданкiв у яких дорiвнює 10:

Правило

Пари чисел, що в сумi дають десять

1 i 9, 2 i 8, 3 i 7, 4 i 6, 5 i 5

Знання пар чисел допоможе тобi виконувати обчислення в майбутньому.

Обов’язково запам’ятай пари чисел, що в сумi дають десять.

Помiркуй

Як за допомогою пальцiв знайти пари чисел, що в сумi дають десять?

Ти маєш десять пальцiв. Якщо загнути обидва великих пальця (2 пальця), залишиться 8 незагнутих пальцiв. Маєш 2 загнутих i 8 розпрямлених пальцiв, що в сумi дорiвнює 10. Отже, тепер ти знаєш, що 2 i 8 — це числова пара. Якщо стиснути одну руку в кулак, матимеш 5 пальцiв у кулацi i 5 розпрямлених пальцiв. Додавши цi два числа, отримаєш 10. Отже, 5 i 5 — числова пара. Окрiм пар чисел, якi в сумi дають десять, є ще пари чисел, якi в сумi дають п’ять. Щоб знайти пари таких чисел, вистачить однiєї руки.

1 i 42 i 3

Числовi пари iснують не лише для п’яти й десяти. Їх можна знайти для багатьох iнших чисел.

Десятки, якi в сумi дають сто

Числа вiд 0 до 100 можна роздiлити на десятки до 100.

Правило

Десятки

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90

Iз цих десяткiв можна скласти пари чисел, якi в сумi дають сто. Для цього об’єднуємо їх у пари.

Правило

Пари чисел, складенi з десяткiв, якi в сумi дають сто

10 i 90, 20 i 80, 30 i 70, 40 i 60, 50 i 50

Пам’ятай: є чимало пар чисел, якi в сумi дають сто. Власне, всi числа, що в сумi дають 100, є парами чисел. Ось приклади пар чисел: 9 i 91, 43 i 57, 23 i 77 тощо.

Помiркуй

Який вигляд матимуть пари чисел, що в сумi дають тисячу? Чи iснує система серед числових пар?

Щоб перейти до десяткiв, ми додавали до цифри 0. Щоб перейти вiд десяткiв до сотень, додаємо ще один 0. Сотнi мають такий вигляд:

100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900

Якщо скласти разом сотнi, якi в сумi дають 1000, отримуємо пари чисел, якi в сумi дають 1000. Ось приклади таких пар:

100 i 900 200 i 800 300 i 700 400 i 600 500 i 500

Математична колекцiя

Хочеш розв’язувати практичнi завдання на числовi пари? Тодi тобi стане в пригодi Математична колекцiя!

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!