Як порівнювати числа за розміром

Важливо вмiти порiвнювати числа й розумiти їхнi розмiри. Ти маєш вмiти вiдповiдати на запитання:

  • Яке число найбiльше?

  • Яке число найменше?

Числа вiд 1 до 6, розташованi на драбинi в порядку вiд найменшого до найбiльшого числа

Щоб вiдповiсти на цi запитання, потрiбно опанувати вiсь дiйсних чисел. Її можна розглядати як драбину, на якiй великi числа розташованi на вищих сходинках, а малi — на нижчих. Якщо перекинути драбину праворуч, то можна побачити, що великi числа розташованi праворуч, а малi — лiворуч.

Тепер потрiбно подумати лише про те, де на осi дiйсних чисел мають бути розташованi рiзнi числа. Наприклад, число 2 має розташовуватися якраз мiж числом 1 i числом 3. Так з’ясуємо, що 2 менше нiж 3, але бiльше нiж 1.

Щоб навчитися порiвнювати числа, потрiбно знати:

  • Де на осi дiйсних чисел вони розташованi.

  • Що число праворуч бiльше, нiж число лiворуч.

Приклад 1

Який вигляд матиме ряд чисел 23, 98, 0, 56, 19, 10, 65 i 73, якщо записати їх у порядку зростання?

Зручно використовувати таку схему:

1.

Накресли вiсь дiйсних чисел вiд 0 до 100.

2.

Познач на осi числа iз завдання.

3.
Тепер можеш записати числа в порядку, в якому їх позначено на осi дiйсних чисел. Числа розташовуватимуться в порядку зростання.

Вiсь дiйсних чисел вiд 0 до 100

Правильний порядок такий:

0, 10, 19, 23, 56, 65, 73, 98

Помiркуй

Яке найбiльше число з двох цифр можна скласти з цифр 2 i 5?

Якщо поставити першим число 2, а другим — число 5, отримаємо число 25. Якщо поставити першим число 5, а другим — число 2, отримаємо число 52. 52 знаходиться далi праворуч на осi дiйсних чисел, нiж 25, тому 52 — це найбiльше число, яке можна скласти з цифр 2 i 5.

Математична колекцiя

Хочеш розв’язувати практичнi завдання на порiвняння чисел за розмiром? Тодi тобi стане в пригодi Математична колекцiя!

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!