Кольоровий логотип House of Math
Увійти

Що таке простi числа?


Простi числа — це числа, бiльшi за 1, якi не можна записати у виглядi добутку iнших цiлих чисел, крiм них самих та 1. Це означає, що простi числа бiльшi за 1 i не дiляться на жоднi iншi числа, крiм 1 i самих себе. Крiм того, всi простi числа є непарними, крiм числа 2 — єдиного парного числа, яке також є простим числом.

Простi числа стануть у пригодi пiд час розкладання на множники — запису числа у виглядi добутку iнших чисел. Це означає, що розкладання на простi множники означає запис числа у виглядi добутку лише простих чисел.

Правило

Визначення простого числа

Просте число — це число, бiльше за 1, яке дiлиться лише саме на себе та на 1.

Приклад 1

Якi з наведених нижче чисел є простими?

4512113

4 = 2 2, тому не є простим числом.

5 не дiлиться на iншi числа, крiм самого себе й 1, а отже, 5 — це просте число.

12 = 4 3, тому не є простим числом.

11 не дiлиться на iншi числа, крiм самого себе й 1, а отже, 11 — це просте число.

3 не дiлиться на iншi числа, крiм самого себе й 1, а отже, 3 — це просте число.

Коли ми розкладаємо числа на простi множники, не завадить знати, якi числа є простими. Ось чому доцiльно запам’ятати декiлька перших простих чисел, щоб знати, на що звертати увагу. Ось список усiх простих чисел до 100.

Правило

Простi числа до 100

235711131719 2329313741434753 596167717379838997

Правило

Як вiдрiзнити простi числа?

Ось кiлька порад:

  • Усi простi числа, крiм числа 2, є непарними.

  • Усi простi числа, крiм 2 i 5, закiнчуються на 1, 3, 7 або 9.

П’ять довiльних простих чисел

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!
Наступна стаття Біла стрілка, що вказує праворуч
Розкладання на прості множники методом ділення