Білий логотип House of Math на різнобарвному квадраті

Правильний дрiб, неправильний дрiб i мiшаний дрiб


Дрiб складається з чисельника (вгорi), знаменника (внизу) та риски дробу, що роздiляє два числа. Видiляють два типи дробiв: правильнi та неправильнi дроби. Крiм того, неправильний дрiб можна записати у виглядi мiшаного дробу. Тут ми розглянемо три типи дробiв.

Правильний дрiб

Три приклади правильних дробiв

Правило

Дрiб, у якому число в чисельнику менше за число в знаменнику, називається правильним дробом.

Неправильний дрiб

Три приклади неправильних дробiв

Правило

Дрiб, у якому число в чисельнику бiльше або дорiвнює числу в знаменнику, називається неправильним дробом.

Мiшаний дрiб

Два приклади мiшаних дробiв

Правило

Неправильний дрiб можна записати у виглядi цiлого числа разом з дробом. Ми називаємо це мiшаним дробом або мiшаним числом.

Помiркуй

Як перетворити мiшаний дрiб на неправильний дрiб?

Помнож число в знаменнику на велике число. Потiм додай чисельник. Вiдповiддю на це запитання є чисельник неправильного дробу. Знаменник залишається незмiнним:

2 1 4 = 2 4 4 + 1 4 = 8 4 + 1 4 = 8 + 1 4 = 9 4

Помiркуй

Як неправильний дрiб перетворити на мiшане число?

Спочатку запитуємо: скiльки разiв знаменник переходить у чисельник? У цьому випадку вiдповiдь буде 2, адже 4 2 = 8. Далi запитуємо: якщо цiле число вiдокремити вiд дробу, то скiльки частин у нас залишиться? У цьому випадку вiдповiдь 9 8 = 1, а отже, дробова частина у мiшаному числi вiдповiдає 1 4. Розрахунок матиме такий вигляд: 9 4 = 4 4 + 4 4 + 1 4 = 1 + 1 + 1 4 = 2 1 4

Математична колекцiя

Хочеш розв’язувати практичнi завдання на дроби? Тодi тобi стане в пригодi Математична колекцiя!

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!