Які бувають типи доходу?

У цiй статтi ти дiзнаєшся, як розрахувати свiй дохiд. Ми також розглянемо рiзнi види доходу.

Правило

Види доходу

Погодинна оплата працi:

оплата залежить вiд кiлькостi вiдпрацьованих годин. Зазвичай встановлюється постiйна ставка за годину. Виплата зазвичай вiдбувається раз на два тижнi або щомiсяця. Це найпоширенiший вид доходу.

Перiодична заробiтна плата:

оплата за встановлений вид роботи. Зарплата виплачується у виглядi фiксованої суми, як правило, раз на два тижнi або раз на мiсяць.

Вiдрядна оплата:

встановлена сума за роботу над проєктом, незалежно вiд того, скiльки часу потрiбно для його виконання. Iнодi частина загальної суми оплачується наперед (авансом), а решта виплачується пiсля завершення проєкту.

Оплата на основi комiсiйної винагороди:

заробiтна плата на основi продуктивностi, часто з низьким доходом у основi i бiльшими бонусами на основi продуктивностi.

В одних країнах люди отримують заробiтну плату щомiсяця у встановлений день тижня. В iнших країнах бiльш поширена оплата щотижня або що два тижнi. Тепер розгляньмо розрахунки рiзних видiв доходу.

Формула

Погодинна оплата працi = щомiсячна заробiтна плата к-сть вiдпрац. год. на мiсяць

Приклад 1

Твоя щомiсячна зарплата становить $2736. За останнiй мiсяць вiдпрацьовано 160 годин. Яка твоя погодинна оплата?

Погодинна оплата = щомiсячна зарплата к-сть вiдпрац. год. на мiсяць = 2736 160 = $17.10/год Це означає, що тобi платять $17.10 за кожну вiдпрацьовану годину.

Формула

Погодинна оплата з вiдрядною оплатою

Погодинна оплата = вiдрядна оплата к-сть годин роботи за проєктом

Приклад 2

Сусiд платить тобi 400 за те, що ти пофарбуєш йому гараж. Сусiду байдуже, скiльки часу тобi знадобиться на роботу. Якою буде твоя погодинна оплата, якщо ти пофарбуєш гараж за вiсiм годин?

Погодинна оплата = вiдрядна оплата к-сть годин роботи за проєктом = 400 8 = 50/год

Якою буде твоя погодинна оплата, якщо ти витратиш на фарбування гаража шiстнадцять годин?

Погодинна оплата = вiдрядна оплата к-сть годин роботи за проєктом = 400 16 = 25/год Як бачиш, що менше часу ти витрачаєш на роботу, то вищою є погодинна оплата. У цьому разi нiчого не залишається, крiм як наполегливо працювати, щоб швидко й ефективно закiнчити роботу!

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!