Що таке зарплата на основі комісійної винагороди?

Формула

Зарплата на основi комiсiйної винагороди

З/п на основi комiс. винагороди = базовий оклад + комiсiйнi

З/п на основi комiс. винагороди = базовий оклад + комiсiйнi

Приклад 1

У студентськi роки Супермен продавав рекламнi мiсця в газетi Daily Planet. Його дохiд складався з базового окладу розмiром $900 i 3 % комiсiйних вiд продажiв. Скiльки б Супермен заробив за мiсяць, якби продав рекламних мiсць на $10000?

У цьому випадку потрiбно знати розмiри базового окладу та комiсiйних. Потiм додаємо цi два числа. В умовах задачi сказано, що розмiр базового окладу Супермена становить $900. Тож потрiбно з’ясувати розмiр його комiсiйних за проданi рекламнi мiсця.

Комiсiйнi = 10000 3% = $300

Тодi загальний дохiд Супермена становитиме:

Мiсячна зарплата = базовий оклад + комiсiйнi = 900 + 300 = $1200

Мiсячна зарплата = базовий оклад + комiсiйнi = 900 + 300 = $1200

Супермен заробив $1200.

Є ще кiлька термiнiв, з якими потрiбно ознайомитися для розрахунку доходу. Це зарплата до сплати податкiв i зарплата пiсля сплати податкiв. Зарплата до сплати податкiв – це твiй загальний дохiд. Зарплата пiсля сплати податкiв вказує, яку частину доходу ти приносиш додому.

Ти можеш запитати, чому цi два поняття не однаковi. Причина в тому, що працiвники мусять платити податки уряду. У рiзних країнах свiту з цих податкiв оплачуються державнi послуги: освiта, охорона здоров’я, дороги та громадський транспорт тощо. Нижче ми розглянемо цi поняття докладнiше.

Правило

Зарплата до сплати податкiв

Зарплата до сплати податкiв – це твiй дохiд до того, як ти сплатиш усi податки та iншi обов’язковi виплати.

Правило

Зарплата пiсля сплати податкiв

Зарплата пiсля сплати податкiв – це твiй дохiд пiсля сплати податкiв та iнших виплат, тобто сума доходу, яку ти фактично приносиш додому.

Формула

Зарплата пiсля сплати податкiв коефiцiєнтом зростання

З/п пiсля спл. под. = З/п до спл. под. (1 податок 100 )

Приклад 2

Яку частину доходу Мiннi Маус принесла додому пiсля сплати 35% податкiв зi своєї мiсячної зарплати розмiром $3300?

З/п пiсля спл. под. = 3300 (1 35 100) = 3300 0.65 = $2145 Мiннi Маус принесла додому $2145 пiсля сплати 35 % податкiв iз своєї мiсячної зарплати розмiром $3300.

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!