Білий логотип House of Math на різнобарвному квадраті

Що таке цифровий i аналоговий годинник?


Оволодiти годинником украй важливо. Щоб встигнути за день зробити все, що заманеться, важливо пильно стежити за часом. Є два типи годинникiв: цифровi та аналоговi. Тут ти дiзнаєшся про обидва типи.

Цифровий годинник

Цифровий годинник ти, напевно, бачиш найчастiше: на телефонi, комп’ютерi чи кухоннiй плитi. Цифровий годинник показує двi пари цифр, роздiленi крапкою або двокрапкою, як на малюнку нижче. Двi першi цифри вiдповiдають годинам, а останнi двi цифри показують, скiльки хвилин цiєї години минуло. Двi останнi цифри змiнюються за порядком вiд 00 до 59 i вiдповiдають 60 хвилинам кожної години.

Є два способи показувати годину доби на цифровому годиннику. Один день становить 24 години.

Деякi цифровi годинники показують першi двi цифри вiд 01 до 12. Цi годинники дiлять добу на двi половини по 12 годин кожна. Щоб уточнити, чи зараз перша година дня чи ночi, годинник показуватиме 01 : 00 ночi i 01 : 00 дня. Коли годинник проходить два цикли по 12 годин, минає одна доба. Потiм годинник знову починає вiдлiк вiд 12 : 00 опiвночi, i починається нова доба.

Iншi цифровi годинники показують першi двi цифри вiд 00 до 23, де 00 : 00 вiдповiдає пiвночi, а 12 : 00 – полудню. Iнодi для того, щоб означити закiнчення дня, використовують цифру 24 : 00.

Два цифрових годинника, що показують 12 ночi i 4:20 дня

Аналоговий годинник

Ми вже познайомилися з цифровим годинником вище. Зараз дiзнаємось про аналоговий годинник. Аналоговий годинник часто можна побачити на стiнi класної кiмнати. Аналоговий годинник має стрiлки, якi показують час. На малюнку нижче аналоговий годинник складається з циферблата, вздовж краю якого рiвномiрно розташованi цифри вiд 1 до 12 включно. Зверху на циферблатi знаходиться цифра 12, а знизу – цифра 6. Цифра 3 розташована найдальше праворуч, а цифра 9 найдальше лiворуч.

Обидвi стрiлки рухаються навколо циферблата i вказують на рiзнi цифри. Одна зi стрiлок – довга – показує хвилини. Ця стрiлка називається хвилинною. Хвилинна стрiлка виконує 60 перемiщень за годину, тому що в годинi 60 хвилин. Перемiщуючись 60 разiв, хвилинна стрiлка обходить весь циферблат за одну годину. Iнша стрiлка – коротка – показує години. Ця стрiлка називається годинною. Дивлячись на цифри, на якi вказують стрiлки, можна побачити, яка зараз година та скiльки хвилин цiєї години минуло.

Аналоговий та цифровий годинники, кожен показує 10:09

Оскiльки в добi 24 години, а аналоговий годинник показує лише 12 годин, годинна стрiлка має двiчi пройти весь циферблат, перш нiж мине цiла доба.

Аналоговий годинник i вчителька математики, яка обмiрковує час доби

Математична колекцiя

Хочеш розв’язувати практичнi завдання з цифровими та аналоговими годинниками? Тодi тобi стане в пригодi Математична колекцiя!

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!