Знайомство з годинником (години)

Зазвичай ти перебуваєш на вечiрцi з нагоди дня народження або у школi багато хвилин. Описати тривалi подiї лише хвилинами складно. Для цього ми використовуємо iншу одиницю вимiрювання часу – годину. 1 година складається з 60 хвилин.

Помiркуй

Вiзьми Lego або iнший конструктор. Вибери 60 цеглинок i уяви, що одна цеглинка – це 1 хвилина. Побудуй iз цих 60 цеглинок кiлька веж.

Уяви, що ця конструкцiя вiдповiдає однiй годинi, а кожна цеглинка в цiй конструкцiї — однiй хвилинi.

Щоб побачити зв’язок однiєї хвилини з однiєю годиною, вибери iншу окрему цеглинку та поклади поряд iз вежами. Для цього тобi загалом знадобиться 61 цеглинка: 60 цеглинок у конструкцiї та 1 цеглинка, яку ти покладеш окремо поряд.

Шiсть веж по десять цеглинок Lego i окрема цеглинка поряд

Ми зазвичай використовуємо години разом з хвилинами, щоб точнiше описати подiю. Як довго ти перебуваєш у школi? Буває, що заняття закiнчуються ранiше, i ти можеш пробути там 3 години. В iншi днi заняття закiнчуються пiзно. У цьому разi ти можеш провести в школi 4 години 30 хвилин.

Ми зазвичай використовуємо хвилини, щоб описати точний час подiї, яка триває менше години. Прикладом може бути перерва: вчитель може сказати: «Можете зробити перерву на 15 хвилин». Також за допомогою хвилин можна описати, скiльки тобi доведеться чекати на автобус: «Автобус прибуде через 3 хвилини».

Правило

Розрахунки з часом

Перетворення хвилин на години:

Кiлькiсть хвилин:60 = кiлькiсть годин

Кiлькiсть хвилин:60 = кiлькiсть годин

Перетворення годин на хвилини:

Кiлькiсть годин 60 = кiлькiсть хвилин

Кiлькiсть годин 60 = кiлькiсть хвилин

Приклад 1

Ти ходив до парку грати у футбол з друзями. Ви провели там 5 годин 40 хвилин. Скiльки хвилин ви грали у футбол?

Спочатку потрiбно з’ясувати, скiльки хвилин у 5 годинах. Пiсля цього додаємо iншi хвилини, наведенi в задачi.

5год = (5 60)хв = 300хв 300хв + 40хв = 340хв

Ви грали у футбол 340 хвилин.

Приклад 2

Ти йдеш у кiно. На екранi написано, що фiльм триває 177 хвилин. Скiльки годин i хвилин триває цей фiльм?

Спершу перетворюємо хвилини на години, а потiм дiзнаємося, скiльки хвилин залишилося.

177хв = (177:60)год = 2.95год

2.95 год – це те саме, що 2год + 0.95год. Отримуємо

0.95год = (0.95 60)хв = 57хв,

що означає, що фiльм триває 2 години 57 хвилин.

Математична колекцiя

Хочеш розв’язувати практичнi завдання на секунди, хвилини та години? Тодi тобi стане в пригодi Математична колекцiя!

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!