Кольоровий логотип House of Math
Увійти

Як знайти вiдстань, якщо дано швидкiсть i час


Помiркуй

Правило БУДИНКУ

Уяви будинок iз письмовим столом d на горищi, диваном s i столом t у вiтальнi. Тримай палець над предметом, який потрiбно знайти, наприклад над часом t. Тодi маємо d над s, тобто t = d s .

Будинок, який демонструє зв’язок мiж вiдстанню, швидкiстю та часом

Цей будинок демонструє зв’язок мiж вiдстанню, швидкiстю та часом.

Правило

Вiдстань, швидкiсть, час правило БУДИНКУ

d = s tt = d ss = d t

Правило

Одиницi вiдстанi, швидкостi та часу

Вiдстань: метри м або кiлометри к м,

Час: секунди с або години год

Тодi одиницi швидкостi: к м/год = кiлометри на годину м/с = метри на секунду

Перетворення з м/с на к м/год i навпаки

к м/год = м/с 3.6 м/с = к м/год:3.6

к м/год = м/с 3.6м/с = к м/год : 3.6

Пам’ятай, що вiдстань – це те, на скiльки ми перемiстилися.

Приклад 1

Автомобiль їде зi швидкiстю 80к м/год. За скiльки часу вiн проїде 470к м?

t = d s = 470к м 80к м/год = 5.875год

Пiсля цього потрiбно перетворити десятковi дроби, щоб знайти хвилини та секунди.

З вiдповiдi видно, що шуканий час – 5 повних годин. Щоб знайти кiлькiсть хвилин, множимо десяткове число на 60. Отримуємо

0.875 60 = 52.5

Далi знаходимо кiлькiсть секунд:

0.5 60 = 30

Це означає, що потрiбно 5 годин, 52 хвилини i 30 секунд, щоб проїхати 470 к м за швидкостi 80 к м/год.

Приклад 2

Лiтак летить зi швидкiстю 250м/с. Яку вiдстань вiн пролетить за 3 години?

250м/с 3.6 = 900к м/год d = s t = 900к м/год 3год = 2700к м За 3 години лiтак пролетить 2700 к м.

Приклад 3

У 2009 роцi Усейн Болт пробiг 100 метрiв за 9.58 секунди. Назви його середню швидкiсть. Дай вiдповiдь у м/с i к м/год.

s = d t = 100м 9.58с 10.44м/с = (10.44 3.6)к м/год 37.58к м/год Усейн Болт бiг iз середньою швидкiстю 10.44 м/с, що дуже близько до 37.58 к м/год!

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!
Наступна стаття Біла стрілка, що вказує праворуч
Що таке графік швидкості?