Як розв'язувати системи рівнянь з кількома невідомими в GeoGebra

За допомогою програми GeoGebra можна розв’язувати системи рiвнянь iз кiлькома невiдомими:

Iнструкцiя GeoGebra 1

1.
Вiдкрий вид СКА пiд вкладкою GeoGebra icon Вид у GeoGebra icon Меню.
2.
Введи свої рiвняння по черзi у видi СКА , натискаючи на клавiшу Enter, щоб почати новий рядок для кожного з рiвнянь.
3.
Обери кожен рядок, що мiстить рiвняння, натискаючи мишею на поля з номером рядка. Рядок обраний, якщо поле з номером рядка стало фiолетовим. Щоб обрати понад одне поле одночасно, утримуючи клавiшу Shift, натисни на поле з номером рядка останнього рiвняння.
4.
Натисни кнопку Розв’язати GeoGebra icon.

Знiмок екрана GeoGebra, на якому показано розв’язання системи з трьох рiвнянь iз трьома змiнними

Якщо на виходi отримано {}, система рiвнянь не має розв’язкiв. Якщо програма GeoGebra повертає одну зi змiнних як функцiю {x = f(x)}, система рiвнянь має безлiч розв’язкiв.

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!