Як розв’язувати системи рівнянь у GeoGebra

За допомогою програми GeoGebra можна розв’язувати системи рiвнянь:

Iнструкцiя GeoGebra 1

Розв’язування систем рiвнянь у видi СКА

1.
Вiдкрий вид СКА пiд вкладкою GeoGebra icon Вид у GeoGebra icon Меню.
2.
Введи свої рiвняння по черзi в СКА , натискаючи на клавiшу Enter, щоб почати новий рядок для кожного з рiвнянь.
3.
Обери кожен рядок, що мiстить рiвняння, натискаючи мишею на поля з номером рядка. Рядок обраний, якщо поле з номером рядка стало фiолетовим. Щоб обрати понад одне поле одночасно, утримуючи клавiшу Shift, натисни мишею на поле з номером рядка першого рiвняння, а потiм на поле з номером рядка останнього рiвняння.
4.
Натисни кнопку Розв’язати GeoGebra icon.

Якщо на виходi отримано {}, система рiвнянь не має розв’язкiв. Якщо програма GeoGebra повертає одну зi змiнних як функцiю, система рiвнянь має безлiч розв’язкiв.

Знiмок екрана GeoGebra, на якому показано одночасне розв’язування двох рiвнянь

Можна розв’язати систему рiвнянь графiчно, побудувавши всi графiки в однiй системi координат. Розв’язками є точки перетину графiкiв.

Iнструкцiя GeoGebra 2

Розв’язування систем рiвнянь у видi Полотно

1.
Вiдкрий види Алгебра та Полотно пiд вкладкою GeoGebra icon Вид у GeoGebra icon Меню.
2.
Введи свої рiвняння по черзi у вид Алгебра , натискаючи на клавiшу Enter, щоб почати новий рядок для кожного з рiвнянь.
3.
На Панель iнструментiв , натисни на iнструмент Перетин GeoGebra icon. Якщо ти не можеш знайти цю кнопку, переконайтеся, що ти маєш Панель iнструментiв для виду Полотно , натиснувши на будь-яке порожнє мiсце у видi Полотно . Потiм знайди кнопку пiд набором iнструментiв Точка GeoGebra icon.
4.
Натисни мишею на графiки у видi Полотно . Порядок не має значення.
5.
Розв’язки надаються у видi Алгебра як координати точок перетину.

Знiмок екрана GeoGebra, на якому показано перетин двох прямих

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!