Білий логотип House of Math на різнобарвному квадраті

Як розв’язувати рiвняння в GeoGebra


Рiвняння можна розв’язувати символьно чи чисельно. Програма GeoGebra розв’язує їх автоматично пiсля введення у видi СКА та натискання кнопки Символьно обчислити або Чисельна оцiнка на панелi iнструментiв. Символьно обчислити дає точний розв’язок, а Чисельна оцiнка — це розв’язок у виглядi, ймовiрно, апроксимованого десяткового числа.

Якщо на виходi отримано {}, то рiвняння не має розв’язкiв. Якщо одержано {x = a}, рiвняння має один розв’язок, а якщо {x = a,x = b}, то рiвняння має два розв’язки. Зверни увагу! Тут a та b представляють числа.

Iнструкцiя GeoGebra 1

Розв’язування рiвнянь у видi СКА

1.
Вiдкрий вид СКА пiд вкладкою GeoGebra icon Вид у GeoGebra icon Меню.
2.
Введи рiвняння у видi СКА . Якщо права частина рiвняння дорiвнює 0, потрiбно лише ввести вираз у лiвiй частинi.
3.
Натисни кнопку Розв’язати GeoGebra icon на Панель iнструментiв , щоб отримати точний розв’язок або натисни Чисельно розв’язати GeoGebra icon на Панель iнструментiв , щоб розв’язати чисельно.

Знiмок екрана GeoGebra, на якому показано розв’язування рiвняння

Розв’язати рiвняння графiчно – це те саме, що побудувати графiк виразiв, що знаходяться по кожний бiк вiд знака рiвностi та знайти координату x точки перетину мiж графiками.

Iнструкцiя GeoGebra 2

Розв’язування рiвнянь у видi Полотно

1.
Вiдкрий види Алгебра та Полотно пiд вкладкою GeoGebra icon Вид у GeoGebra icon Меню.
2.
Введи вирази по черзi у видi Алгебра й натисни клавiшу Enter. Дай виразам вiдповiднi iмена.
3.
Знайди точку перетин мiж графiками. Це можна зробити, ввiвши команду

Перетин(Об’єкт, Об’єкт),

де об’єкти вiдповiдають двом виразам. Натисни клавiшу Enter.

4.
Якщо рiвняння має будь-який розв’язок, можна знайти його у видi Алгебра .

Приклад 1

Розв’яжи рiвняння

f(x) = g(x)

графiчно, де f(x) = x2 2x 5, g(x) = 2x2 + x 15

На наведеному нижче рисунку показано розв’язки рiвняння, якi ми отримали, дотримуючись наведених вище iнструкцiй

Знiмок екрана GeoGebra, на якому показано точку перетин двох графiкiв

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!