Білий логотип House of Math на різнобарвному квадраті

Як користуватися калькулятором СКА в GeoGebra


Вид СКА (Система комп’ютерної алгебри) — це калькулятор у програмi GeoGebra, який має свiй власний вид. Вiдкрий його, натиснувши на СКА пiд вкладкою GeoGebra icon Вид у GeoGebra icon Меню.

У цiй статтi я покажу тобi основнi функцiї виду СКА . Якщо ти бажаєш дiзнатися, як використовувати вид СКА для конкретного завдання з певної теми, наприклад для розв’язання систем рiвнянь або диференцiювання, ознайомся з нашими вiдповiдними статтями, присвяченими програмi GeoGebra. Статтi розбитi за темами.

Введи дiю, яку бажаєш виконати, в порожнiй рядок виду СКА i натисни клавiшу Enter, пiсля чого СКА зробить обчислення за тебе.

Iнструкцiя GeoGebra 1

Арифметичнi операцiї

Вiдкрий вид СКА пiд вкладкою GeoGebra icon Вид у GeoGebra icon Меню.

 • Щоб додати 36 + 87, введи

  36 + 87

  i натисни клавiшу Enter.

 • Щоб вiдняти 143 46, введи

  143 - 46

  i натисни клавiшу Enter.

 • Щоб помножити 13 15, введи

  13 * 15

  i натисни клавiшу Enter.

 • Щоб подiлити 132 : 12, введи

  132 / 12

  i натисни клавiшу Enter.

Знiмок екрана GeoGebra, на якому показано основнi арифметичнi операцiї у видi СКА

Iнструкцiя GeoGebra 2

Пiднесення до степеня та добування кореня

1.
Вiдкрий вид СКА пiд вкладкою GeoGebra icon Вид у GeoGebra icon Меню.
2.
Пiднесення до степеня:

Щоб обчислити xp, введи x̂p i натисни клавiшу Enter.

Roots:

Щоб обчислити x1 n, введи x̂1/n i натисни клавiшу Enter.

Якщо потрiбно добути квадратний корiнь, можна натомiсть використати команду sqrt(x). sqrt — це скорочення вiд словосполучення «square root» (англ. — квадратний корiнь).

Зверни увагу! GeoGebra показує лише додатний степiнь кореня, навiть якщо вiн вiд’ємний.

Знiмок екрана GeoGebra, на якому показано пiднесення до степеня та добування кореня

Алгебраїчнi вирази працюють так само, але не забудь використати символ множення (*) мiж окремими символами. Якщо ти, наприклад, введеш ab, GeoGebra потлумачить це як об’єкт з iм’ям «ab», а не вираз a b.

Iнструкцiя GeoGebra 3

Алгебраїчнi вирази

Вiдкрий вид СКА пiд вкладкою GeoGebra icon Вид у GeoGebra icon Меню.

 • Щоб обчислити 2a + 3a, введи

  2a + 3a

  й натисни клавiшу Enter.

 • Щоб обчислити ab b2, введи

  a * b * b̂2

  й натисни клавiшу Enter. Одержимо ab3. Якщо ввести

  ab * b̂2

  то одержимо ab b2, тому що GeoGebra потлумачить, що ab — це об’єкт, а не добуток a b.

Знiмок екрана GeoGebra, на якому показано основнi алгебраїчнi обчислення у видi СКА

Якщо треба ввести у СКА дрiб, потрiбно додати риску дробу (також вiдому як «вiнкулум»). Ось як це зробити:

Iнструкцiя GeoGebra 4

Дроби

1.
Вiдкрий вид СКА пiд вкладкою GeoGebra icon Вид у GeoGebra icon Меню.
2.
Введи риску дробу /. Повинна з’явитися риска дробу, що має два порожнi поля — для чисельника й знаменника, вiдповiдно. Спочатку введи чисельник дробу, потiм натисни мишкою на друге поле й введи знаменник. Натисни клавiшу Enter, коли закiнчиш.

Зверни увагу! СКА спрощує дроби автоматично.

Знiмок екрана GeoGebra, на якому показано спрощення дробу у видi СКА

Вид СКА також можна використовувати для округлення чисел.

Iнструкцiя GeoGebra 5

Округлення

1.
Вiдкрий вид СКА пiд вкладкою GeoGebra icon Вид у GeoGebra icon Меню.
2.
Якщо ти бажаєш округлити число до цiлого числа, використай команду

round(x),

де замiни x на своє число.

3.
Якщо ти бажаєш округлити число до певної кiлькостi десяткових знакiв (меншої, нiж кiлькiсть десяткових знакiв зараз), скористайся командою

round(x, y)

де треба замiнити x на своє число, а y на кiлькiсть десяткових знакiв.

Знiмок екрана GeoGebra, на якому показано заокрушлення чисел у видi СКА

У видi СКА також можна пiднести до степеня та добути корiнь.

Натиснувши кнопку Розкрити GeoGebra icon на Панель iнструментiв виду СКА , можна розкрити дужки.

Iнструкцiя GeoGebra 6

Розкриття дужок

1.
Вiдкрий вид СКА пiд вкладкою GeoGebra icon Вид у GeoGebra icon Меню.
2.
Введи свiй вираз у вид СКА та натисни кнопку Розкрити GeoGebra icon на Панель iнструментiв .

Знiмок екрана GeoGebra, на якому показано розкриття дужок у видi СКА

Вид СКА можна використовувати для розкладання на множники виразу. Якщо вiн не змiнюється пiсля натискання на кнопку Розкласти GeoGebra icon, число не можна розкласти на множники.

Зверни увагу! У програмi GeoGebra використовується термiн розкласти замiсть словосполучення розкласти на множники.

Iнструкцiя GeoGebra 7

Розкладання на множники

1.
Вiдкрий вид СКА пiд вкладкою GeoGebra icon Вид у GeoGebra icon Меню.
2.
Введи свiй вираз у видi СКА й натисни кнопку Розкласти GeoGebra icon на Панель iнструментiв .

Знiмок екрана GeoGebra, на якому показано розкладання на множники у видi СКА

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!