Areal

House of Math-logo
Mute Button
Level
1/10
Hakemerke

Hvilken figur har dette arealet?

9 in2

Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte