Areal

House of Math-logo
Mute Button
Level
2/10
Hakemerke

Hva er arealet av gressplenen?

Gressplen som er 5 x 3 yd + rutenett
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte