Areal

House of Math-logo
Mute Button
Level
7/10
Hakemerke

Har figurene like stort areal?

Rektangel 6x8 og kvadrat 7x7
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte