Lengde

House of Math-logo
Mute Button
Level
11/18
Hakemerke

Hvor lang er guleroten?

Gulerot med linjal 6 1/2 in
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte