Vekt

House of Math-logo
Mute Button
Level
9/10
Hakemerke

Hvilken vekt er lettest?

20 oz eller 1 lb

Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte