Vekt

House of Math-logo
Mute Button
Level
10/10
Hakemerke

Hvilken vekt er lettest?

16 oz eller 2 lb

Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte