Volum

House of Math-logo
Mute Button
Level
2/10
Hakemerke

Hvor mange glass med eplejus trenger du for å fylle juskartongen?

Glass med jus som rommer 1 kopp + juskartong som rommer 1 qt
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte