Areal

House of Math-logo
Mute Button
Level
2/10
Hakemerke

Hva er arealet?

Kvadrat som er 3 x 3 ruter med rutenett
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte