Areal (metrisk)

House of Math-logo
Mute Button
Level
1/10
Hakemerke

Hva er arealet?

Kvadrat som er 2 x 2 ruter med rutenett
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte