Areal (metrisk)

House of Math-logo
Mute Button
Level
1/10
Hakemerke

Har figurene like stort areal?

Kvadrat 2x2 og rektangel 1x3
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte