Areal (metrisk)

House of Math-logo
Mute Button
Level
3/10
Hakemerke

Hva er arealet?

Rektangel som er 1 x 4 ruter med rutenett
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte