Areal (metrisk)

House of Math-logo
Mute Button
Level
1/10
Hakemerke

Hva er arealet av telefonen?

Smarttelefon som er 9 cm x 5 cm
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte