Areal

House of Math-logo
Mute Button
Level
6/10
Hakemerke

Har figurene like stort areal?

Rektangel 3x8 og rektangel 5x5
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte