Vekt

House of Math-logo
Mute Button
Level
4/10
Hakemerke

Hvor mange bokser sjokoladepålegg trenger du for å få 5 kg?

Boks sjokoladepålegg som veier 0,5 kg
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte