Vekt

House of Math-logo
Mute Button
Level
2/10
Hakemerke

Hvor mye veier de til sammen?

5 kg lasagne + 500 g pizza
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte