Temperatur

House of Math-logo
Mute Button
Level
1/10
Hakemerke

Hva er temperaturen?

Termometer som viser 5 grader (Viser kun tallene -10, -5, 0, 5, 10)
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte