Eksamensoppgaver

Forbered deg til eksamen med tidligere eksamensoppgaver. Her finner du løsningsforslag til eksamen i matematikk på ungdomsskolen, 1P, 2P, 1T, S1, S2, R1 og R2.