Temperatur

House of Math-logo
Mute Button
Level
4/10
Hakemerke

Hva er temperaturen?

Termometer som viser 10 grader (samme termometer som over)
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte