Temperatur

House of Math-logo
Mute Button
Level
2/10
Hakemerke

Hva kan temperaturen til et mennesken være?

Et barn
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte