Temperatur

House of Math-logo
Mute Button
Level
10/10
Hakemerke

Hva kan temperaturen på en varm dusj være?

Dusj
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte