Temperatur

House of Math-logo
Mute Button
Level
9/10
Hakemerke

Hva kan temperaturen i en badstue være?

Badstue
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte