Temperatur

House of Math-logo
Mute Button
Level
9/10
Hakemerke

Hvilken måned var den kaldeste?

4 termometer som viser sept, okt, nov og des. Sept: 65 grader. Okt: 52,5 grader. November: 45 grader. Des: 37,5 grader.
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte