Hoderegning

House of Math-logo
Mute Button
Level
1/10
Hakemerke

Omtrent hvor mye koster det?

Diverse frukt som koster 22 kr, 9 kr, 11kr og 8kr.
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte